Ambasadorji za Mir

Pobuda za nastanek ambasadorjev za mir je nastala leta 2001. Mreža ambasadorjev ključuje voditelje iz različnih področij, ki si prizadevajo za mir. Leta 2020 je bilo v 160 državah po svetu več kot 100.000 ambasadorjev za mir. So različnih ras, narodnosti, kultur in verskega ozadja.
Njihova skupna zaveza so: 

 • Enotni temelj splošnih moralnih načel, promoviranje sprave, premagovanje ovir in gradnja miru.
 • Ustvarjanje globalnega omrežja, ki vključuje različnost človeštva in različna področja delovanja.
 • Podpiranje sodelovanja onkraj verskih omejitev, ras, narodnostne ali državne pripadnosti. 
 • Udejanjanje načela „življenja za dobrobit drugih“ kot vodilo za izgradnjo globalne skupnosti.

Pogoji za dodelitev naziva 

 • Potrditev mirovnih načel UPF
 • Dokaz voditeljskih sposobnosti na svojem področju delovanja
 • Priporočilo člana UPF ali sorodne partnerske organizacije

Mirovna načela UPF

 • Bog nas je ustvaril kot skupno svetovno družino. S povzdignjenjem nad sebične cilje priznamo sebe kot del človeštva, danega od Stvarnika. Kot lahko starš poseže v razprtije svojih otrok, nam tudi naše starševsko srce, izvirajoče od Stvarnika, pomaga premagati razlike med narodi, kulturami in veroizpovedmi. 
 • Najvišje človekove kvalitete so duhovnega in moralnega značaja. Ljudje hrepenimo po resnici, lepoti in dobroti. Ko jih najdemo, dobi naše življenje smisel in namen. Vsi imamo večnega duha, ki presega fizično življenje. Duhovna načela moramo udejanjati na tem svetu in se tako pripraviti na večnost.
 • Družina je „šola ljubezni in miru.“ V družini se učimo osnovnih osebnih vrlin in družbenih pravil. Ko razumemo, da je družina šola ljubezni, spoznamo, da gre za najpomembnejšo ustanovo. Temelj zdrave družine sta zvestoba in predanost v zakonski zvezi.
 • Življenje za druge je pot do sprave med sprto človeško družino. Ko živimo za druge, smo usmerjeni na druge, ne nase. Srž dobrega značaja je resnična ljubezen, ki se odraža skozi nesebična dejanja.
 • Mir nastaja s sodelovanjem onkraj etničnih, verskih in nacionalnih meja. Trajnega miru ne morejo doseči le politični dogovori, odstraniti moramo vzrok konfliktov. Odstranitev ovir med rasami, religijami in narodi je naloga našega časa. Vera daje ljudem moč odpuščanja in ljubezni, s katero lahko premagajo več generacij sovraštva, zamer in nasilja.